NTM GROUP

INNOVATIVA LÖSNINGAR PÅ RENHÅLLNINGSFORDON OCH VÄGTRANSPORTER

 

Mässor

Nyheter - NTM Sverige AB

    Nyheter

    05.06.2024
    Vi planerar att anställa 30-40 nya medarbetare under en tvåårsperiod och på sikt tillverka mellan 150–200 enheter per år, med all montering i Kalmar. Vi kommer även samarbeta med lokala underleverantörer för att stödja och utveckla regionens expertis.